Geer van ’t Millennium en Anja

Prinsenpaar
IX (9)
Seizoen

1999-2001
Motto
Mer git beter

We werden gebeld door de toenmalige voorzitter Geert Duijf, die tegenover ons woonde. Hij had ons een jaar eerder gezien tijdens onze verhuizing naar de Halden in Haalderen. Tegen zijn vrouw Nel zei Geert: ‘Dat lijkt mij een goed prinsenpaar voor aankomend jaar…’ En zo geschiedde. In de zomer van 1999 vroeg hij telefonisch of we prinsenpaar wilden worden. Gerie moest er niets van weten en noemde een ander koppel. Toch kwam Geert uiteindelijk weer bij ons terecht. Ik (Anja) vond dat we het moesten doen. Gerie aarzelde nog, maar tijdens een laat bezoekje van Geert (er woonden toen veel leden van de raad in onze straat) gaf hij toe. Het was toen drie uur ’s nachts. Voor Gerie werd het een korte nacht, want de volgende morgen moest hij er om zes uur al uit.