Ons verhaal

Ruim een kwart eeuw geleden, om precies te zijn in 1982, kwam een aantal mensen uit het Gelderse Haalderen (onder wie Herman Bouwman, Gert Wiltink, Bernard Reijmers, Hans Brinkman, Geert Duif, Wim Peters, Pieter Stam en Peter Smeets) op het idee om een carnavalsfeest voor de jeugd te organiseren, compleet met optocht. Haalderen werd voor deze gelegenheid en tot vreugde van z’n inwoners omgedoopt tot ’t Baggergat. De initiatiefnemers bouwden een optochtwagen die op een baggermolen leek, ze zorgden voor een jeugdprins, kwamen met hofdames en stelden een Jeugdraad van Elf samen. Allen keurig in ornaat. De naam van de ‘vereniging’ werd democratisch gekozen tijdens de allereerste pronkzitting; men kon briefjes inleveren en na zorgvuldig beraad kwam Carnavalsvereniging De Kleibakkers als winnaar uit de bus. De bedenker kon een handvol vogeltjes meenemen, beschikbaar gesteld door Bernard Reijmers. De naam van onze vereniging benadrukt sindsdien de link met de steenfabriek en de pottebakkerij, beide even buiten het dorp.


Eerste Jeugdraad van Elf (1982)

Volwassen versie
Voor de benodigde gelden werd een beroep gedaan op onder andere de plaatselijke slager. Uitvalsbasis van de club was Café ’t Praathuus van Tonnie Derksen. Niets stond het Haalderse carnaval nog in de weg. Het hele gebeuren werd zo goed ontvangen dat men het al snel eens was over een volwassen versie van het evenement. Wat is er immers leuker en gezelliger dan een echt carnavalsfeest? Men ging op zoek naar mensen voor een bestuur. Naar verluid werd de Raad van Elf samengesteld door te lobbyen tijdens buurtfeesten (sommigen spreken zelfs van ronselpraktijken). Een aantal vrouwen, waaronder Miek Reijmers en Riet Puntman, bood spontaan hulp aan en maakte de kleding voor onder andere de op te richten dansgarde.

Een jaar later (september 1983) kon de oprichtingsvergadering van de carnavalsvereniging gehouden worden. Dat gebeurde in zaal De Kolk, vandaag de dag nog steeds het epicentrum van het Haalderse feestgedruis. Het bestuur bestond uit Henk Stuart, Hans Brinkman, Gert Wiltink, Bernard Reijmers, Jan Puntman, Jan Linsen, Mirjam Grotenhuis, Perry Veens en Pieter Stam. Laatstgenoemde nam de rol van voorzitter op zich.


Het eerste bestuur (1983)

Er moest natuurlijk ook een huisorde komen. Joop Puntman (Ambacht Haalderen) zorgde voor de uitvoering (het oude logo maakt nog steeds onderdeel uit van het huidige ontwerp). Sponsors werden benaderd voor de financiële ondersteuning. Vanaf dat moment begon tevens de zoektocht naar een Prins Carnaval. Ons allereerste prinsenpaar werd gevormd door prins Harry van de Plankzeiler en prinses Patrica met hun motto ‘Hou de wind in ’t zeil’. In de statuten werd vastgelegd dat een prins hooguit twee jaar mag aanblijven en daarna de scepter moet doorgeven aan een nieuw prinsenpaar.


Het eerste prinsenpaar (1983-1985)

Op de eerste pronkzitting was het installeren van allerlei mensen een belangrijk programmapunt. Pieter Stam maakte daar, verkleed als hogepriester, een hele act van. Dit duurde zo lang dat het hele protocol meteen na de eerste viering al op de schop ging en drastisch werd ingekort. Jan Hoogsteder nam vanaf de tweede pronkzitting de presentatie op zich. Hij is jaren president van de vereniging geweest. Omdat er in Haalderen twee feestgelegenheden waren, De Kolk en de Blauwe Pan, werd bovendien besloten om afwisselend bij beide carnaval te vieren. In 1985 had de vereniging twee ‘buutreders’: Herman de Dreuge (Herman Leijser) en Geert de Natte (Geert Duif). Ook werd in de eerste jaren een opmerkelijk gebeuren georganiseerd: het ‘oude wieven- en kerlsbal’. Iedereen vierde verkleed als oude man of vrouw het feest mee en dat leverde vaak nog een prijs op ook.

Commissies
Binnen de vereniging werden allerlei commissies ingesteld, onder andere voor het samenstellen van het programma, het organiseren van de optocht, de versieringen in de zaal, voor de advertenties, het Pottekiekertje (jaarlijks boekje) en de garde. Een aantal mensen zette zich speciaal in voor waar het allemaal mee begon: de jeugd. Die commissie bestond uit Herman Bouwman, Roswitha van Schaijk en Mirjam Grotenhuis. Roswitha en Mirjam hielden het na twee seizoenen voor gezien, waarna Herman Wigman, Anny Vonk en Geert Maassen hun taken overnamen. Inmiddels kent het huidige bestuur weer een heel andere bezetting. Herman Wigman nam na jarenlange trouwe dienst in 2009 afscheid.

De jeugdcommissie richtte zich op het organiseren van diverse activiteiten, zoals de optocht, een jeugddisco en de jeugdmiddag. Daarna deden ook de jeugdpronkzitting, carnaval op school en de sleuteloverdracht in Bemmel hun intrede. De jeugdcommissie zorgt al bijna zolang ze bestaat zelf voor de financiering van alle activiteiten door het organiseren van oudijzeracties in Haalderen. Voor het presenteren van het programma van de jeugdmiddag en de jeugdpronkzitting werd Jan ten Westenend gevraagd. Als clown heeft hij dit tot november 1996 gedaan.