Geer van ’t Millennium en Anja

Geer van ’t Millennium en Anja

Het begin

We werden gebeld door de toenmalige voorzitter Geert Duijf, die tegenover ons woonde. Hij had ons een jaar eerder gezien tijdens onze verhuizing naar de Halden in Haalderen. Tegen zijn vrouw Nel zei Geert: ‘Dat lijkt mij een goed prinsenpaar voor aankomend jaar…’ En zo geschiedde. In de zomer van 1999 vroeg hij telefonisch of we prinsenpaar wilden worden. Gerie moest er niets van weten en noemde een ander koppel. Toch kwam Geert uiteindelijk weer bij ons terecht. Ik (Anja) vond dat we het moesten doen. Gerie aarzelde nog, maar tijdens een laat bezoekje van Geert (er woonden toen veel leden van de raad in onze straat) gaf hij toe. Het was toen drie uur ’s nachts. Voor Gerie werd het een korte nacht, want de volgende morgen moest hij er om zes uur al uit.

Foto’s

Hoe het verder ging…

Tijdens het prinsenbal was het erg druk. Angeren en Doornenburg waren in groten getale gekomen. Gerie was die week namelijk net bij zijn nieuwe baas begonnen. De president van Angeren was een oud-collega en de president van Doornenburg een nieuwe collega. Toen we uit de ‘kist’ kwamen, vielen vele monden open van verbazing. Niemand had ons tweeën verwacht. Gerie had twee jaar ervoor nog gezegd, toen Jan en Annelies werden gepresenteerd, dat hij zoiets nooit van z’n leven zou doen.

Wat voor ieder nieuw prinsenpaar geldt, gold ook voor ons: het eerste jaar was vooral wennen, het tweede jaar ging al een stuk makkelijker. Ons staat het meest bij dat niemand had verwacht dat wij prinsenpaar zouden worden. Dat was die eerste avond overduidelijk, gezien het ongeloof op de gezichten van het publiek! En wat een felicitaties later die avond! Het jaar 2000 was het jaar van de milleniumwisseling. Gerie was de enige prins in de omstreken die daar iets mee wilde doen. Vandaar de naam Geer van ’t Millenium. We hebben er de Gelderlander en andere kranten mee gehaald.

Gerie werd tijdens het tweede jaar gevraagd om bij de raad te komen. Nu regelt hij al jaren de muziek voor ‘zijn’ jongens. Ik (Anja) werd gevraagd om als dansgardevoorzitter plaats te nemen in het bestuur. Later kwam daar de programmering bij. Tegenwoordig doe ik naast de programmering het secretariaat en ’t Pottekiekertje (2011). Samen vinden we de organisatie toch wel het leukst. Als we geen prinsenpaar waren geweest, denk ik niet dat het zo gelopen zou zijn. Als je er eenmaal mee in aanraking bent gekomen, wil je niet meer anders. In het prille begin waren we lid van de vereniging en sleepten we diverse prijzen in de wacht als mooist verklede paar. Gerie woonde in de bouwcommissie en werd toen al een keer gevraagd om zich bij de raad aan te sluiten. Dat heeft hij niet gedaan, omdat de tijd er nog niet rijp voor was. Het moet allemaal net goed vallen. Het juiste moment, de juiste tijd en de juiste plaats. Dat was voor ons en de vereniging dus in 1999.